• slide-voorwaarden
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Voorwaarden

Van toepassing zijn onder andere:

  • Algemene Voorwaarden voor kippervervoer.
  • De transport en logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden.
  • Condities voor overig vervoer onder AVC-CMR-condities.
  • Algemene Voorwaarden voor vervoer van afvalstoffen.

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.